Základní umělecká škola Cvikov

Aktuální informace

Obnovení výuky paní učitelky Navrátilové

Paní učitelka Navrátilová obnovuje výuku klavíru od čtvrtka 11. 6. 2020. Hudební nauku bude poskytovat zájemcům formou konzultace od 16 hodin do 16.45 taktéž ve čtvrtek.

Zrušení postupových zkoušek pro školní rok 2019/2020

Základní umělecká škola Cvikov, příspěvková organizace

Nerudova 496/I, 471 54 Cvikov, tel. 487 751 571, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

Rozhodnutí ředitelky Základní umělecké školy Cvikov ze dne 26. 5. 2020

Zrušení postupových zkoušek pro školní rok 2019/2020

Vzhledem k mimořádným opatřením MŠMT, které souvisí se zamezením šíření onemocnění COVID- 19 a s tím souvisejícím zákazem přítomnosti žáků v ZUŠ od 11.3.2020 do 7.5.2020 a distanční výukou

rozhoduji,

že ve školním roce 2019/2020 nebudou žáci ZUŠ Cvikov vykonávat postupové zkoušky. Do vyššího ročníku budou postupovat na základě vysvědčení z aktuálního školního roku 2019/2020.

Ve Cvikově 26. 5. 2020

                                                                               Mgr. Olga Svatošová
ředitelka ZUŠ

Vracení části školného

ZUŠ Cvikov bude vracet školné za období, kdy žáci neměli přístup do ZUŠ podle nařízení MŠMT. To je v období 11. 3. – 7. 5. 2020 = 8 týdnů = školné za 2 měsíce.

Počínaje dnem 11. 5. 2020 ZUŠ Cvikov je pro žáky přístupná. Podle právního názoru, který jsme si nechali vypracovat, zákon nezkoumá, proč zákonný zástupce dítě do ZUŠ neposílá. Školné se za období po 11. 5. 2020 nevrací.

Stejný postoj má i město Cvikov, náš zřizovatel.

Výjimkou budou žáci paní učitelky Navrátilové, kde výuka může nadále probíhat pouze distančně a žáci Lužánku, kde se výuka do konce školního roku neobnoví. Zde budeme vracet školné za březen, duben, květen, červen.

U zpěváků Lustia consort vracíme za březen, duben, květen. V červnu začnou zpívat.

Žádost o vrácení školného naleznete v příloze. Můžete ji poslat po dítěti nebo oskenovat a podepsanou poslat elektronicky. Pokud žák chodí na více studijních zaměření, kde platí školné, musíte vyplnit ke každému studiu žádost zvlášť.

Ve Cvikově dne 27. 5. 2020

Mgr. Olga Svatošová

ředitelka ZUŠ

Přijímání žáků 2020-2021

2020 prijimacky

Milí žáci, toto jsou základní pravidla pro vstup do ZUŠ

1. Zazvoňte na svou třídu.
2. Počkejte, až se vám ozve učitel a pozve vás dovnitř.
3. Vstoupit smíte pouze sami bez rodičů.
4. Vstupujte pouze se zakrytými ústy a nosem.
5. Dodržujte od ostatních odstupy alespoň 1,5 m.
6. Uvnitř ZUŠ na vás bude čekat váš učitel a bude vám radit, co dělat dál.
7. V šatně se smí převlékat nejvýše dva žáci.
8. V šatně se zouvejte a převlékejte co nejrychleji.
9. U výtvarky si umyjte pečlivě ruce a dezinfikujte.
10. Na pokyn učitele můžete vstoupit do třídy.

Sdělení o obnovení osobní přítomnosti žáků v ZUŠ a jejich podmínkách

V současné době se naše škola připravuje na možnost otevření podle manuálu vydaného MŠMT. (Dokument dorazil do datové schránky v pondělí 4.5.2020 ve 14 hodin.)

Jakmile bude mít ZUŠ Cvikov připraveny všechny náležitosti organizační i hygienické, uvědomíme Vás o datu zahájení výuky. Původně předpokládaný termín pondělí 11.5.2020 zřejmě nestihneme.

Vynasnažíme se školu připravit a vybavit hygienickými pomůckami co nejdřív. Těšíme se naše žáky a práci s nimi.

Mgr. Olga Svatošová

ředitelka ZUŠ Cvikov

Plánované akce